تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره ملی خط

به گزارش روابط عمومی جشنواره ملی نقاشی خط، مهلت ارسال آثار به این دوره از جشنواره تمدید شد.

بر اساس این گزارش مهلت ارسال آثار تا 22 بهمن ماه تمدید شد.