هیات داوران جشنواره ملی نقاشی خط، محمد مهدی راضی

محمدمهدی راضی


 متولداباده واصالتا یزدی. 1348.

دانش اموخته گرافیک از دانشگاه هنرتهران.

پایه گذاررشته نقاشیخط دردانشگاه به عنوان رشته مستقل دانشگاهی واکادمیک.

عضوبرترینهای جهان درسال 2006درعمان دررشته نقاشیخط درکنار اساتیدمطرح جهان ازجمله پروفسورناکاگاوا ازژاپن.بایواوکاهینااز امریکا.دکترمحمدغنوم از سوریه.دکتراحمدجارید ازمراکش اسکلوترازمکزیک و...

برپایی نمایشگاه درقطر عمان مراکش بحرین مجارستان انگلستان سوریه لبنان ایتالیا و...

جایزه نفراول نقاشیخط رضوی.

جایزه نفراول بین  المللی بسم الله ایران.

جایزه استادنمونه وسفرمطالعاتی به ایتالیا وفرانسه.

جایزه سفرمطالعاتی به ونیز.

تدوین مباحث تخصصی کارگاههای نقاشیخط برای دوره های کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد.

عضوهیات داوران المپیادگرافیک ایران.

ورکشاپ درایران قطر عمان مجارستان. بیست وسه سال سابقه تدریس دردانشکده های هنریزد.

عضوهیات نشست تخصصی تایپوگرافی دراولین جشنواره جهانی مقاومت درموزه هنرهای معاصرتهران همراه بانجابتی خانجانزاده وعابدینی.

پایه گذاراولین جشنواره جهانی خط نگاره یزد.

خادم قران کریم.

حضوراثارنقاشیخط درخانه های مردم درهلند امریکا عمان قطرمراکش فرانسه مجارستان  سوریه.دبی.

اولین نظریه پردازرشته های هنرهای قرانی به دعوت وزارت علوم.

صاحب چندشیوه متفاوت درنقاشیخط.

شاگردی درمحضر اساتیدی چون صداقت جباری, ابراهیم حقیقی, قربانعلی اجلی, رافت نگارنده دردانشگاه هنر.

ومطالعه عملی ونظری دراثار اساتیدی چون پیلارام  .مافی.زنده رودی. احصایی.رسولی.تبریزی واثاربزرگان خوشنویسی.وشاگردی نستعلیق نزد استادسلوتی وبهشتی دریزد.