تصاویر نشست خبری سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد

نشست خبری سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در راستای برگزاری جشنواره ملی نقاشی خط « آیات» در یزد برگزار شد.